BIZ hakda BIZ hakda

“Hangzhou High Per Corporation Limited” Hytaýda 2009-njy ýylda döredildi.

ATV-lerde, kartslarda, kirli welosipedlerde we skuterlerde ýöriteleşýär.

Önümleriniň köpüsi Europeanewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Awstraliýa we Günorta-Gündogar Aziýa bazarlaryna eksport edilýär.

2021-nji ýylda “Highper” 58 ýurda we sebite 600-den gowrak konteýner eksport etdi.

Hormatly müşderilerimiz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Kategoriýalar Kategoriýalar

Iň soňky önüm Iň soňky önüm

 • DB503

  DB503

  Mini kirli welosiped DB503, motosikl tigirini sürmäge hakyky taýyn.Bu ýokary hilli komponentleri, hakyky ýaryş ygrarlylygy we oýlanyşykly ösüşi bolan hakyky ýoldan çykýan ulag.50cc hereketlendiriji 10,5 at güýjüne deňdir.Bu hapa welosipediň MX dünýäsine girmegiň ajaýyp usulydygyny aýtmak hökman däl.Mini kirli welosiped DB503, motosikl tigirini sürmäge hakyky taýyn.Bu ýokary hilli komponentleri, hakyky ýaryş ygrarlylygy we oýlanyşykly ösüşi bolan hakyky ýoldan çykýan ulag.50cc hereketlendiriji 10,5 at güýjüne deňdir.Bu hapa welosipediň MX dünýäsine girmegiň ajaýyp usulydygyny aýtmak hökman däl.
 • ATV015A

  ATV015A

  Raptor 150, uly ATV sürüjileri üçin iň ýokary gyzyklylygy üpjün etmek üçin döredildi.Pes tehniki 150cc hereketlendiriji ters, üýtgediji we elektrik başlangyjy bilen doly awtomatiki CVT geçirijisi bilen.19 x 7-8 öňdäki tekerler we 18 x 9.5-8 yzky tekerler - Raptora agressiw görnüş we sport usuly berýär.
 • X5

  X5

  Uzak dowamly batareýa güýji üçin ýeňil agramly litiý batareýa paketi bolan täze “Highper 48v 500w” elektrik skuterini hödürlemek.Bu skuter öň we yzky amortizator we howa bilen doldurylan tekerleri bilen çalt we ýoldan çykýar.LCD ekranda Tizlik we Aralyk we 3 sazlanylýan tizlik görkezilýär.Çarçuwa wagt synagyndan geçjek magniý ergininden ýasaldy.120 kg agyrlyk götermäge güýji bar, bu has köp adama ynam we howpsuz ýagdaýda münmäge mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde, depelere we eňňitlere aňsatlyk bilen çykmagy başarýan 1000W, 48V goşa hereketlendiriji saýlap bilersiňiz.
 • HP116E

  HP116E

  60 Wolt 2000W çotgasyz hereketlendirijisi bolan gaty güýçli ulag.Lityum batareýasy 60V / 20AH çenli kämilleşdirildi.Iň ýokary tizlik sagatda 55 km-e çenli ýokarlandy, güýçli tizlenme we ýoldan doly ukyply.Yzky tarapda 12 dýuým pnewmatik tekerler we berk metal gürleýiş zolaklarynda 14 dýuým pnewmatik tekerler, gidrawlik disk tormoz ulgamy we asma meselesi.Elektrikli ulaglaryň benzinli ulaglardan artykmaçlyklary görnüp dur.Ilki bilen sesiň derejesi.Elektrik ulagy bilen goňşy biynjalyk däl.Benzin hereketlendirijileri hem gaty gowşak we köp tehniki hyzmaty talap edýär.Elektrik hereketlendirijisi tehniki hyzmat etmezden we çydamlydyr.Tizlik çäksiz üýtgeýär.Tigir täze başlananlar we ösen çapyksuwarlar tarapyndan ulanylyp bilner.Bu, welosipediň täze başlanlar we hünärmenler tarapyndan münüp biljekdigini aňladýar.Tizlenme hem çäksiz üýtgeýär.Dolandyryş panellerini panelleriň öňünde öwüriň - ine.

Şereket Wideo Şereket Wideo